04 augustus 2015

blik op scherpeen scherpe blik vooruit , nodig om te om te overleven,
elke dag opnieuw

Een vooruitziende blik,
De natuur is hard
Maar de natuur overtreedt nooit haar eigen wetten