13 augustus 2013

Toezicht met een scherpe blik


Vogelbroed en rustgebied.
Geen toegang !
Met een scherpe blik wordt toezicht uitgeoefend.

En betreden...., op eigen risico !
Vooral in de broedperiode

Mij niet gezien, respect voor deze schoonheid